Avís legal

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús d’aquesta web titularitat de SOSMATIC S.L. (en adelante SOSMATIC) domicili social al carrer Llacuna 161, 3º, 08018 Barcelona NIF B61768834 Telf: 902 902 520.i correu electrònic de contacte info@sosmatic.es. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona foli 49, tom 31179 fulla B189498 Inscripció 1ª.

Horari dilluns a divendres de 09:00 a 18:00.

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1 SOSMATIC és titular dels tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del el Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de SOSMATIC.

2.3. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de SOSMATIC.

3. RESPONSABILITATS I GARANTIES

SOSMATIC no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web (Xarxes socials).

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà de sol·licitar.

4. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre SOSMATIC i l’usuari respecte a aquest AVÍS LEGAL es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.