Política de privacitat contacte i registre

Les dades que es faciliten pel formulari passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de SOSMATIC S.L. ( amb seu a / Llacuna 161, 3º, 08018 Barcelona amb la finalitat de gestionar la relació o realitzar el registre o, en el seu cas d’haver-ho demanat, enviar información del Club. L’usuari té dret respecte a les seves dades a l’accés , cancel·lació, rectificació o modificació dels mateixos en l’e – mail o en el nostre domicili social.